La I.P.A.es una organització fraternal amb la unica misió de apropar a tots els policias actius o jubilats del mon i facilità el intercambi cultural entre ells sense descriminació de cap mena.

La IPA no es cap mena de unió discriminatoria entre policias i nomes son membres els paisos que han reconegut els Drets Humans,aprobats per las Nacions Unidas al 1948.

El lema de I.P.A es "SERVO PER AMIKEKO" que al traduir-ho del esperanto(idioma pensat per a ser el idioma internacional) --Servir per amistat--o en esencia que.. todo es fa per amistat sen esperar res a canvi.

A la IPA se organitzan diferents actes els cuals ese niran exposan en aquestes paginas per que la informatció sigui meas fluida , rápida y accesible desde cualsevol lloc del mon.Al ser aquesta página la personal de un soci la informació dependrà de la que jo pogui tenir de la meva delegació.


LINKS

Totes les adreças d' IPA a Espanya

Altres Paginas IPA del Mon

Paisos membres de l'IPA

IPA Catalunya

Coleccionisme

Sip'98

 


Per qualsevol possible col.laboració i manteniment d'aquesta Pagina :